Let op, geld lenen kost geld Let op, geld lenen kost geld

Gegevens delen

We zijn voorzichtig met de gegevens die we hebben. Het gaat tenslotte om je privacy. Daarom geven we je gegevens alleen aan andere partijen als dat nodig én toegestaan is. Om je verzekerings- of financieringsaanvraag te kunnen uitvoeren, moeten we – afhankelijk van de aangevraagde dienst – gegevens uitwisselen met andere partijen. Het gaat dan om financiële instellingen zoals banken, verzekeraars en/of leasemaatschappijen. Belangrijkste partijen waar wij gegevens mee delen

Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste partijen waar wij gegevens mee delen.

Financierings- en leasemaatschappijen

 • Aegon
 • Alpha Credit Nederland
 • ASR
 • Bank Paribas
 • Beequip
 • Credit Life International
 • Defam
 • DTC Finance
 • Generali
 • Hilterman Lease
 • Interbank
 • Klaverblad Verzekeringen
 • National Academic Allianz
 • Nationale Nederlanden
 • Quander Consumer Finance
 • Reaal
 • Risk
 • SAA
 • Santander Consumer Finance
 • The Warranty Group
 • Turien
 • Unigarant
 • Verzekeringmaatschappijen
 • Volkswagenbank
 • VKG

Overige instanties

 • Schadehulp Kifid

Goede scheiding van gegevens
Vanuit DTC bieden we onze klanten producten van verschillende bedrijven. Samen zorgen we ervoor dat je gegevens gescheiden blijven. En dat is belangrijk, want daarmee beschermen we je privacy. Zo hebben wij bijvoorbeeld je medische gegevens niet. Die zijn alleen bekend bij jou en bij de betreffende verzekeraar. En hetzelfde geldt voor je juridische dossier. Daar kan alleen een eventuele rechtsbijstandsverzekeraar bij. DTC heeft geen inzage in die gegevens, met uitzondering van gegevens die in verband met de aanvraag van een verzekering of financieel product zijn uitgevraagd. En andersom geven wij partijen zoals genoemd geen inzage in gegevens, die zij niet nodig hebben om jou van dienst te zijn of om te voldoen aan de wet. De scheiding van gegevens betekent ook dat wij je soms niet kunnen helpen als je wil weten welke gegevens van jou bekend zijn. Misschien moet je daarvoor juist bij een andere partij zijn. We kunnen ons voorstellen dat je dat zelf niet helemaal wilt of kunt uitzoeken. Daarom vertellen we je altijd bij wie je voor welke gegevens moet zijn. Op welke momenten wisselen we gegevens uit? In onze uitleg over hoe we omgaan met de gegevens die we van je hebben, maken we onderscheid tussen persoonsgegevens en overige gegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die direct te herleiden zijn naar jou, zoals je naam, adres en telefoonnummer. Overige gegevens zijn gegevens die we van je hebben, maar die op zichzelf niet te herleiden zijn naar jou, zoals de premie de je betaalt of de dekking die je hebt. Wij hebben op verschillende momenten verschillende redenen om je gegevens te verzamelen of gebruiken. Hieronder leggen we dit uit.

Aanvragen of wijzigen van een product:

 • Bij het aanvragen of wijzigen van een verzekering wisselen wij gegevens uit met externe partijen om het je zo makkelijk mogelijk te maken.

Schadeafhandeling:

 • Het afhandelen van een schade doen wij niet zelf. Wij wisselen gegevens hiervoor uit met de verzekeraar en instanties die zij eventueel aanwijzen.

Verlengen van je verzekeringen:

 • We gebruiken de bij ons bekende gegevens om je nieuwe premie voor het volgende jaar te berekenen. Ook gebruiken we je gegevens om je hierover te informeren.

Marketing en commerciële acties:

 • Soms werken we samen met andere bedrijven om onze bestaande of mogelijk nieuwe klanten te benaderen met relevante, commerciële berichten of om onderzoek en analyses uit te voeren. Denk aan partners die ons helpen met de verzending van e-mails, het verzamelen en interpreteren van data over online gedrag en mediaplatforms waarop we adverteren. Hierbij proberen we altijd zo relevant mogelijk te zijn. Dat betekent ook dat we soms gegevens uitwisselen met deze partners. Dit gebeurt alleen als dit volgens de wet mag en als je hier zelf toestemming voor hebt gegeven door cookies te accepteren op onze site.

Ondersteunende processen:

 • Om bovenstaande processen goed te kunnen uitvoeren wordt ook regelmatig gebruik gemaakt van leveranciers van diensten. Den aan cloudoplossingen of ondersteuning bij de administratie.