Let op, geld lenen kost geld Let op, geld lenen kost geld
Nu bereikbaar 030 - 760 5000

Gegevens bewaren

Er zijn wettelijke regels voor hoe lang we je gegevens moeten en mogen bewaren.

Hoe lang we je gegevens bewaren is afhankelijk van het soort dienst en/of bemiddeling, het soort gegeven en waarvoor het wordt gebruikt. De zogenoemde bewaartermijn is dus niet altijd hetzelfde.

Wij bewaren en verwerken al je gegevens die nodig zijn voor een verzekering of financiering zolang het (contract voor het) financiële product loopt. Is dit beëindigd, dan verwijderen wij de gegevens na uiterlijk 7 jaar. Op deze manier voldoen wij aan fiscale verplichtingen. Soms zijn wij wettelijk verplicht om gegevens langer te bewaren. Dat doen we dan natuurlijk. In specifieke gevallen bewaren we je gegevens ook langer dan 7 jaar, bijvoorbeeld in juridische procedures.

Na de bewaartermijn worden je persoonsgegevens verwijderd, anoniem gemaakt of gearchiveerd. Anoniem gemaakte of gearchiveerde gegevens gebruiken we alleen voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.