Privacy Statement

Bij het bemiddelen voor het sluiten van een verzekering of andere financiële dienst hebben wij persoonsgegevens van u nodig.

DTC respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten. Met je persoonsgegevens wordt door ons dan ook zorgvuldig omgegaan. DTC verwerkt je gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aanverwante wetten en gedragscodes.

DTC is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Financieringsadviseurs (NVF). De NVF behartigt de belangen van professionele financieringsintermediairs in de branche. Een kantoor dat is aangesloten bij de NVF biedt, door de ondertekende gedragscode, garanties aan de consument voor o.a. deskundigheid en integriteit.

DTC heeft de verwerking van je persoonsgegevens aangemeld bij haar Functionaris voor de gegevensbescherming, zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Functionaris voor de gegevensbescherming ziet erop toe dat de verwerking in overeenstemming is met de wet en de gedragsregels. De functionaris is te bereiken via de contactgegevens van DTC.

In de volgende onderdelen staat beschreven hoe DTC omgaat met je persoonsgegevens, welke rechten je hebt en waar je terecht kunt voor vragen over je privacy.Bedrijfsstructuur

Dealer Totaal Concept BV en Dealer Totaal Concept Verzekeringen BV (verder te noemen: ‘DTC’) heeft haar dienstverlening verdeeld over verschillende bedrijfsonderdelen. Lees meer over onze bedrijfsstructuur

Met wie delen we gegevens? En waarom?

We zijn voorzichtig met de gegevens die we hebben. Het gaat tenslotte om je privacy. Daarom geven we je gegevens alleen aan andere partijen als dat nodig én toegestaan is. Gegevens uitwisselen

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Er zijn wettelijke regels voor hoe lang we je gegevens moeten en mogen bewaren. Gegevens bewaren

Welke rechten en keuzes heb je?

Je gegevens zijn ook echt van jou. Welke rechten heb je rondom je privacy en persoonsgegevens? En wat kun je daarin aanpassen? Jouw rechten en keuzes

Vragen over je privacy?

We willen zo helder en volledig mogelijk zijn over je privacy. Vragen over privacy

Welke gegevens verzamelen we van je?

Sluit je met behulp van onze bemiddeling een verzekering af, meld je een schade of bezoek je onze website? Dan verzamelen we gegevens van je. Welke gegevens verzamelen we nou? Wat doen we daarmee en hoe lang bewaren we ze? We zijn daar graag open over. Verzamelen en gebruik van gegevens

Hoe beschermen we je gegevens?

Er zijn allerlei regels en afspraken waar wij ons aan houden om je gegevens te beschermen. Die vind je hieronder. Bescherming gegevens

Je gegevens bij gebruik van andere websites en social media

Hoe is je privacy geregeld bij websites waar wij naar verwijzen? Of als je bijvoorbeeld contact met ons opneemt via social media? Andere websites en social media

Opnemen van telefoongesprekken

Als je telefonisch contact hebt met onze klantenservice, dan nemen we die gesprekken op. Waarom doen we dat? En wat doen we met die gesprekken? Opnemen telefoongesprekken

Accepteren