Let op, geld lenen kost geld Let op, geld lenen kost geld
Ja dit kan schriftelijk, d.m.v. toezending vrijwaringsbewijs of normaliter na 1 verzekeringsjaar dagelijks opzegbaar, met een opzegtermijn van 1 maand.