Let op, geld lenen kost geld Let op, geld lenen kost geld

Beloningsbeleid DTC

Wij hechten als organisatie veel waarde aan de lange termijn relatie met en belangen van onze klanten. Om dit te realiseren is het van belang dat wij beschikken over goed gekwalificeerd en betrokken personeel.
Ons beloningsbeleid is zodanig ingericht dat het bijdraagt aan het bevorderen, aantrekken en behouden van de juiste medewerkers. Daarnaast is ons beleid zodanig ingericht dat mogelijke risico's inzichtelijk worden gemaakt. Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers niet worden geprikkeld door de beloning tot het onzorgvuldig behandelen van klanten of risico’s nemen die niet stroken met de bedrijfsstrategie van DTC. Afhankelijk van de bedrijfsresultaten en het functioneren van de medewerker bestaat de mogelijkheid om een bonus en een 13e of 14e maand uit te keren.

De overige bepaling van artikel 1:120 lid 2 Wft is niet op onze onderneming van toepassing.